De Wilde Kamp : een natuurgebied met een verhaal

20160403_122305_resized
Een van de eeuwenoude eiken clusters.

De Wilde Kamp is een prachtig natuurgebied aan de zuidzijde van Garderen. Het is bovendien onderdeel van het Pad van Zus, een cultuurhistorische route, waar ik eerder over schreef. Het is eigendom van Geldersch Landschap en Kasteelen en op uw wandeling kunt u grafheuvels  en eeuwen oude omwallingen zien. De natuur is een afspiegeling van de rijke geschiedenis van het gebied waarbij de eikenclusters herinneren aan grazende schaapskuddes. Continue reading De Wilde Kamp : een natuurgebied met een verhaal

‘Vlucht, verberg uw kostbaarheden! De vijand komt.’ Muntvondsten uit Barneveld (1)

Voorzijde Clemmer gulden uit muntschat Trossenhuis L 2101-2102 (1)Veel mensen denken bij archeologie aan de avonturen van Indiana Jones. Het dagelijks leven van de archeoloog is in werkelijkheid eenvoudiger maar zeker fascinerend. De ‘schatten’ van de archeologen bestaan vooral uit vlekjes in het zand, scherven – zelfs hele potten zijn zeldzaam, vuurstenen werktuigjes etc. Deze vondsten  zijn historische ‘schatten’ want zij vertellen een stukje van de boeiende ongeschreven geschiedenis. Heel incidenteel worden er ook echte munten gevonden die getuigen van een roerige tijd. Continue reading ‘Vlucht, verberg uw kostbaarheden! De vijand komt.’ Muntvondsten uit Barneveld (1)

Een zeldzame vondst uit Wageningen (2)

Een speurtocht naar de oorsprong

dolk eddieDe afgelopen weken is hard gewerkt om meer te weten te komen over de zeldzame dolk uit Wageningen. Het wapen is onder de microscoop  bekeken met als doel meer details over het gebruik te verzamelen. Met behulp van de XRF van het Rijksmuseum is de metaallegering vastgesteld, en onder de electronen miscroscoop (SEM) van de RCE is zelfs ingezoomd op duizendste millimeters om meer te weten te komen over de bronsstructuur.  Continue reading Een zeldzame vondst uit Wageningen (2)

Een zeldzame vondst uit Wageningen

Afb. 1.De laat neolithische dolk

Twee jaar geleden vonden amateurarcheologen op de oever van de Rijn in Wageningen een ‘Romeinse lanspunt’. Onlangs werd deze herkend als een ongeveer 4000 jaar oude dolk of misschien een helbaard (afb. 1). Het is het derde exemplaar uit Nederland waarbij het verrassend is dat er twee uit Wageningen afkomstig zijn. Ook in het bronsdepot van Wageningen (afb. 2) is er een gevonden. Nu begint een spannende zoektocht naar de nieuwe vondst.Wat kunnen we precies over deze vondst te weten komen? Continue reading Een zeldzame vondst uit Wageningen

5000 jaar oude grafheuvels sieren het landschap

De oudste grafheuvels op de Veluwe zijn bijna 5000 jaar oud. In Museum 0202 Afb 3 klokbeker Voorthuizen klNairac (Barneveld) en de Casteelse Poort (Wageningen) zijn standvoetbekers en klokbekers te zien die opvallen door hun vorm en zorgvuldig aangebrachte versiering. Het zijn grafgiften van de eerste landbouwers in de regio. Over de nederzettingen van deze eerste boeren weten we heel weinig. We zijn dan ook vooral afhankelijk van de informatie die in graven wordt aangetroffen. Continue reading 5000 jaar oude grafheuvels sieren het landschap

Wildforstersgoederen in Barneveld

Afb01 luchtfoto BoeschotenMiddeleeuwse wildforsters waren ambtenaren van de graaf/hertog van Gelre waar weinig over bekend is. Zij hielden toezicht op de wildstand en inden een vergoeding voor het gebruik van de gronden van de graaf/hertog. In deze bijdrage een tipje van de sluier over de wildforsters van Boeschoten en Wedinchem.   Continue reading Wildforstersgoederen in Barneveld

Publicaties

2015:

Torens, muren en kanonskogels. Op zoek naar het kasteel onder het park. Oud Wageningen 43-3, p. 3-4. Oud Wageningen 2015 september

Archeologische resten naast oude kaarten. Resten katholieke schuurkerk gevonden (2). Oud Wageningen 43-1, p. 18-20. Oud Wageningen 2015 maart

Een verborgen landschap in een oude beekloop. De Wijerd, maart 2015. http://www.sprengenbeken.nl/een-verborgen-landschap-in-een-oude-beekloop/ Harselaar Barneveld _ De Bekenstichting

Bouwvlakken, losse flodders of archeologische schatkamers? Archeobrief 19-1, p. 19-25.

P.A.C. Schut, D. Scharff & L.C. de Wit (eds.):  Setting the Agenda: Giving New Meaning to the European Archaeological Heritage. EAC Occasional Paper No 10.

P.A.C. Schut, D. Scharff & L.C. de Wit (eds.): Amersfoort Agenda: Setting the Agenda for the future of archaeological management in Europe. RCE/EAC.

2014

Harselaar West-West: Duizenden jaren van bedrijvigheid. (gemeente Barneveld).

Regio Gelderse Vallei (Wageningen en Barneveld). In: M. Smit (red.) De Gelderse Archeologische Kroniek. Een oude traditie in ere hersteld. Bijdragen en mededelingen Gelre, p. 36-41.

Rijnwijk en de archeologische informatie. Oud Wageningen 42-3, p. 80-83.

Resten katholieke schuurkerk gevonden. Oud Wageningen 42-2. p. 47-49.

Boeren in de IJzertijd. Een zwervend bestaan. Oud Wageningen 42-1, p. 19-22.

Een vierkant bakje uit de IJzertijd (Geitenwaard, gemeente Rijnwaarden) Westerheem 2014-4, p. 179-182.

Walburgen und Mottes des 10. bis 13. Jahrhunderts in der Provinz Gelderland. In: Verortete Herrschaft. Königspfalzen. Adelsburgen und Herschaftsbildung in Niederlotharingen während des frühen und hohen Mittelalters. Schriften des Heresbach-Stiftung Kalkar, Band 16, p. 311-334.

V.M. van der Haas & P.A.C. Schut (eds.): The Valletta Convention: Twenty Years After – Benifits, Problems, Challenges. EAC Occasional Paper 9.

2013

De Barneveldse landweer teruggevonden? Oud Barneveld 103, 29-34. artikel landweer Barneveld

Kiezen zonder verliezen. Op weg naar een boerderijenverwachtingskaart. Monumenten 34-3, p. 12-14.

Boeren in de polder en Verdedigingswerken van de vest Nijkerk. In: Nijkerkse prentenatlas. Ter gelegenheid van 600 jaar stadsrechten 1413-2013, p. 9-10 en 45-46.

2012

Het mysterie van de Kootwijkse hunnebedden (2). Vitrivius 5-20, p. 7.

Archeologisch onderzoek bij de Oosterpoort. Oud Nijkerk 31-1, p. 3-10.

De elfde eeuwse versterking in Appel en het Nijkerkse landschap. Oud Nijkerk 31-3, p. 3-14.

P. Schut & E. van der Velde. Duurzaam behoud door educatie. Het Merovingisch grafveld in Garderen. Archeobrief 16-3, p. 2-7.

2011

Ongeschreven geschiedenis. Oud Barneveld 97, p. 44-52.

Het mysterie van de Kootwijkse hunnebedden. Vitrivius 4-16, p. 18-22.

2008

250 jaar archeologische monumenten(zorg) op het kroondomein. Vitrivius 1-3, p. 30-33.

2007

Frontinus: Een grote naam op het diploma van Elst. Vitrivius 1-1, p. 19.